Jak šmakuje Moravskoslezsko

Soutěž „Moravskoslezská specialita “ 2018

Vaříte tradiční regionální jídla podle receptů svých babiček nebo tato tradiční regionální jídla v moderní podobě a chcete, abychom Váš recept zahrnuli do Kuchařky krajových receptů a ještě k tomu vyhrát hodnotou cenu? Zapojte se do soutěže o nejlepší regionální pokrm Moravskoslezského kraje.

Pošlete nám do 7. srpna na email jaksmakuje@msk.cz svůj recept včetně 2 fotografií hotového jídla (ve vysokém rozlišení). Vítěz získá relaxační pobyt v hodnotě 15.000 Kč a následující 2. a 3. místo oceníme cenami v hodně 10.000 a 5.000 Kč. Dalších 10 vybraných receptů ohodnotíme sborníkem vydaných kuchařek „Jak šmakuje Moravskoslezsko“.

Recept i fotka musí být vaše vlastní. Nelze tedy jen uvařit jídlo podle kuchařky a/nebo použít cizí fotografii. Týmová, rodinná či kolektivní účast je vítána. Navržený recept nesmí být shodný s recepty uvedenými v kuchařkách krajových receptů vydanými Moravskoslezským krajem v letech 2011,2012,2013 a 2014. Tyto kuchařky jsou dostupné na odkazu Kuchařky – Jak šmakuje Moravskoslezsko.
Hodnotit budeme kvalitu receptu, jeho srozumitelnost, spjatost receptu s naším regionem, použití regionálních produktů i estetickou úroveň fotografie.

Výsledky vyhlásíme 11. 8. 2018 na gastrofestivalu, který se i tento rok bude konat v Karlově Studánce. Na gastrofestivalu budu předány ceny, které jsou již pro vítěze připraveny. Pokud v soutěži nezvítězíte, nezoufejte. Váš recept se i tak může stát „nesmrtelným“ tím, že bude zařazen do kuchařky krajových receptů, jež bude následně distribuována jak v rámci regionu, tak i na mimokrajských prezentačních akcích.

Pravidla soutěže
Cílem této soutěže je uchovat tradiční recepty od pradávna spjaté s naším regionem, propagovat výbornou regionální kuchyni a zároveň podpořit tradiční regionální produkty. V rámci fair play a transparentnosti upřesňujeme níže pravidla soutěže a licenci pro šíření soutěžních děl, abychom mohli vaše recepty nekomerčně publikovat.

1. Zasláním receptu a fotografií se automaticky stáváte soutěžícím a souhlasíte s níže uvedenými pravidly soutěže. Do emailu uveďte jméno, příjmení, věk k datu 3.7.2018, telefonní číslo, email, bydliště.
2. Zasláním soutěžního receptu je Moravskoslezský kraj oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžícího nebo jeho zákonného zástupce v případě osob mladších 18 let v tomto rozsahu: jméno, příjmení, věk soutěžícího, telefonní číslo, email, bydliště.
3. Moravskoslezský kraj zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); podrobné informace ohledně ochrany osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách kraje www.msk.cz.
4. Pořadatelem, vyhlašovatelem a garantem soutěže je Moravskoslezský kraj.
5. Vítěze vyberou zástupci pořadatele společně s odborníky na regionální kuchyni.
6. Recepty je možné zasílat do 7. 8. 2018 (včetně) na email jaksmakuje@msk.cz .
7. Vyhlášení výsledků soutěže a výherců proběhne do 11. 8. 2018.
8. Vítěz získá relaxační pobyt v hodnotě 15.000 Kč
9. 2. až 3. místo bude ohodnoceno cenami v hodnotě 10.000 Kč a 5.000 Kč
10. 4.-13. místo obdrží sborník kuchařek krajových receptů. Jak šmakuje Moravskoslezsko.
11. Seznam vítězů bude uveden na internetových stránkách Moravskoslezského kraje.
12. Každý soutěžící může přihlásit pouze jedno jídlo.
13. Každý recept může obsahovat pouze dvě fotografie.
14. Soutěžícím může být jakákoli osoba starší 13 let (v případě zapojení dítěte do soutěže je nezbytné, aby byl uveden zákonný zástupce; případnou výhru přebírá zákonný zástupce).
15. Přihlásit můžete pouze vlastní, originální, dosud nevydané a nelicencované dílo, které není uvedeno v dosavadních 4 kuchařkách krajových receptů (kuchařky krajových receptů viz www.jaksmakuje.cz).
16. Soutěžící poskytujete Moravskoslezskému kraji bezplatnou nevýhradní licenci k dílu (receptu) s územně a množstevně neomezeným rozsahem a na dobu trvání majetkových práv k dílu a ke všem způsobům užití díla, zejména k publikování díla na webu a sociálních sítích, propagačních materiálech a v kuchařce krajových receptů.
17. Soutěžní dílo bude publikováno nekomerčně a s uvedením autora receptu.